PRAVILNIK
3. MEĐUNARODNOG SKLADATELJSKOG NATJECANJA CROATIA 2014. "New Note"

Opće odredbe

Međunarodno skladateljsko natjecanje Croatia 2014. New Note sastavni je dio programa festivala Samoborska glazbena jesen. Natjecanje je otvoreno za sve skladatelje bez obzira na dob i nacionalnost. Dopuštene su prijave više skladbi jednog skladatelja. Sve prijavljene skladbe moraju biti skladane poslije 31.12.2008. godine. Moguće je prijaviti na natjecanje i skladbe koje su izvedene, ali ne smiju biti objavljene ili snimljene u komercijalne svrhe. Natjecanju ne mogu pristupiti dobitnici nagrada dosadašnjih natjecanja New Note.Prijave natjecatelja

Pet (5) primjeraka partitura šalju se bez imena skladatelja (anonimno) i trebaju se označiti šifrom (sloganom).

Zajedno s partiturom šalje se i zapečaćena omotnica označena istom šifrom (sloganom) u kojoj trebaju biti slijedeći podaci:

a) ime i prezime i spol
b) datum i mjesto rođenja
c) nacionalnost
d) adresa,telefon, e-mail ili fax
e) naziv i trajanje skladbe
f) sažete skladateljeve misli oko prijavljene skladbe na engleskom jeziku
g) biografija i recentna fotografija
h) potvrda u vidu potpisane izjave da skladba nije objavljena ni snimljena te da je nastala poslije 31.12.2008. godine.

Snimka ili simulacija skladbe (mp3 ili wav na CD-u)- je poželjna, ali nije uvjet!

Prijavom na natjecanje autor skladbe prihvaća objavljivanje na internetskim stranicama Samoborske glazbene jeseni te prezentiranje imena, fotografije i audio/video snimki javnim medijima.

Vraćanje skladbi je moguće samo na trošak skladatelja. Skladbe trebaju biti poslane na adresu Pučko otvoreno učilište Samobor-Samobor Music Festival, Trg Matice hrvatske 3, 10 430 Samobor, Croatia. Svi upiti mogu se postavljati na mail adresi sgj@pousamobor.hr. Rok za prijavu skladbi je 20.05.2014. godine. Na prijavi vrijedi datum poštanskog žiga.

Pristupnina za svaku skladbu iznosi 70€ (protuvrijednost u kunama) a iznos pristupnine uplaćuje se na račun:

Ime i prezime
phone/fax: + 38513360112, +38513360267


Programske odredbe

Natjecatelji prijavljuju skladbu za gudački kvartet (orkestracija: dvije violine, viola i violončelo) u trajanju do 15 minuta. Upotreba matrice i elektronske glazbe nije dopuštena.

Nagrade

Ukupni fond nagrada je 5000 € bruto i to 1. nagrada 3500 € bruto, 2. nagrada 1000 € bruto i 3. nagrada 500 € bruto.


PROSUDBENO TIJELO

 • prof.dr. DAVORIN KEMPF
  skladatelj/muzikolog (Hrvatska) predsjednik
 • NIKŠA GLIGO
  muzikolog
  (Hrvatska)
 • DUŠAN BAVDEK
  skladatelj
  (Slovenija)
 • IRVINE ARDITTI
  Umjetnički voditelj Arditti Quarteta
  (Velika Britanija)
 • SREĆKO BRADIĆ skladatelj i umjetnički voditelj
  (Hrvatska)

Odluke Prosudbene komisije su konačne. Ako kvaliteta skladbi nije na zadovoljavajućoj razini prosudbena komisija može ne dodijeliti nagradu(e). Prosudbena komisija dužna je napisati obrazloženje odluke o dodjeli nagrada. Prigovor na odluke Prosudbene komisije nije moguć i neće se uvažiti.

Proglašenje pobjednika

Pobjednička skladba biti će izvedena 7.10.2014. na koncertu Arditti kvarteta u organizaciji Samoborske glazbene jeseni. Skladatelj pobjedničke skladbe mora osigurati sav materijal za izvodjenje o svojem trošku najkasnije do 20.06.2014. godine. Pobjednik natjecanja bit će objavljen poslije 15.06.2014. godine. Samoborska glazbena jesen poziva pobjednika natjecanja na svečano izvođenje pobjedničke skladbe (07.10.2014.), osigurava mu putne troškove i troškove smještaja. Sudionici natjecanja su suglasni da, ako njihova skladba pobijedi, sve ostale izvedbe djela će biti popraćene u tiskanom programu s tekstom "Winner of the 3rd International Composers Competition Croatia 2014". Isto vrijedi i za sva buduća izdavanja i /ili snimanja djela. Nagrađene partiture bit će pohranjene u arhivi Samoborske glazbene jeseni.Provedbene odredbe

Tajnica natjecanja obavlja sve administrativne poslove vezane uz provedbu natjecanja.

Sponzori